Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
(0314) 763 403
01May

In weekkrant Contact: Kleine zorgaanbieders slaan handen ineen

Door een netwerk te vormen, willen zes kleine zorgaanbieders in Zelhem en omgeving meer in beeld komen bij de  gemeente om zo hun zorg te kunnen blijven leveren. De gemeente Bronckhorst is positief over het initiatief. 

Door Luuk Stam 
Onder de naam Sa-Net willen zes kleine zorgondernemers zich beter  profileren in de markt. De Doetinchemse zorgaanbieders Sa- Net Wonen, Sa-Net Expertise en BW-Oost en de Zelhemse collega's De Luw- 
te, Erve Wullinck en Het Klokhuis slaan daarom de handen ineen. Het 
doel is om met het nieuwe netwerk uit te groeien tot tien ondernemers. 

Deze samenwerking is volgens de kleine zorgondernemers hard no- 
dig. In de nieuwe inrichting van het sociaal domein kiest de gemeente  Bronckhorst nog veelal vopr sa-  menwerking met grote zorgorga-  nisaties. Sa-Net is vooral gestart om vindbaar te zijn voor zowel de 
zorgvrager als voor de sociale wijk-teams. Het netwerk wil een actief  aandeel leveren in de transforma- tie die op dit moment in de zorg 
gaande is. 

Maarten Haverkamp is zo'n kleine zorgaanbieder. Hij is eigenaar van 
Het Klokhuis in Zelhem, een winkel die mensen de gelegenheid biedt voor dagbesteding, re-integratie en participatie. In totaal werken hier 
elf mensen. Mensen met een verstandelijke beperking, autistisme of 
een psychiatrische beperking maar ook mensen die willen re-integreren. De eigenaar van de Zelhemse winkel zegt door kleinschalig te werken en dicht op de cliënt te werken meer kwaliteit te kunnen bieden. Ook gaat er door het nieuwe netwerk geen geld verloren. Sa-Net heeft namelijk geen juridische status. Hierdoor is er geen sprake van overheadkosten.

"Sa-Net is enkel een overkoepelend servicepunt," legt Netty Kramer van Sa-Net Ex-pertise uit. "Als een cliënt belt kunnen wij een aanbod doen dat precies is afgestemd op wat iemand nodig heeft: 'Ook de achtergrond  van de cliënten is binnen Sa-Net erg belangrijk. "Wij hebben zicht 
op het netwerk van elke cliënt;' zegt Kramer. "Hier is ieders verhaal beken.," 

De zorg afstemmen op de cliënt kan Sa-Net doen doordat de verschil- 
lende ondernemers binnen het netwerk elkaar aanvullen. Zo zijn 
Sa-Net Wonen, De Luwte en Erve Wullink gericht op verschillende vormen van wonen, biedt Sa-Net expertise onder andere coaching en behandeling, begeleidt BW-Oost mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en geeft Het Klokhuis mensen de mogelijkheid om mee te doen in de maatschappij. De zes kleine zorgondernemers vormen met maar een klein deel van het totale aantal in Bronckhorst. In totaal zijn er zo'n honderd  kleine zorgondernemers. Voor de gemeente is het niet gemakkelijk om met al die honderd samen te werken. "In 2015 lag de focus op de continuïteit van de zorg;' laat de gemeente Bronckhorst in een reac- 
tie weten. "Daarbij spelen de grote aanbieders een belangrijke rol:' De  kleinere zorgaanbieders willen echter graag benadrukken dat zij met z'n allen ook groot zijn. Dat willen ze met het nieuwe netwerk kracht bij zetten. De gemeente Bronckhorst noemt het initiatief van Sa-Net een goed 
initiatief en geeft aan dat er in de toekomst wat zal moeten veranderen. "We moeten met elkaar niet zozeer denken vanuit het aanbod van de aanbieders, maar de zorgvraag moet centraal staan;' stelt een woordvoerder. De gemeente heeft daarom een.innovatiebudget 
beschikbaar om zorg en ondersteuning op een vernieuwende wijze te  organiseren. "Daarbij is evengoed een rol weggelegd voor de kleine  zorgondernemers," laat de woordvoerder weten. "We nodigen alle 
zorgaanbieders uit om met goede ideeën te komen:'