Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
(0314) 763 403

Kwaliteit en toezicht

Kwaliteitsrapport

Wij leggen elk jaar in een kwaliteitsrapport verantwoording af aan onze cliënten en bewoners en aan onze medewerkers en naar buiten toe. Wij vertellen hoe wij kwaliteit borgen en verbeteren. Hierbij maken we gebruik van landelijke richtlijnen. Het eerste rapport gaat over het jaar 2017 en is besproken met de cliëntvertegenwoordiging, onze raad van toezicht en een afvaardiging van een andere zorgaanbieder op 28 mei 2018. Hieronder vindt u de link naar het rapport:

Kwaliteitsrapport Sa-Net Woonzorg 2017

Bij Sa-Net willen we de kwaliteit van ons werk steeds verbeteren. Daarom hebben we veel belangrijke zaken vastgelegd in protocollen en richtlijnen. Hiervoor werken we met een Kwaliteitsmanagement systeem (KWS). We werken met individuele begeleidingsplannen die jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld en hebben een meerjarenbeleidsplan.

We onderzoeken regelmatig de tevredenheid van cliënten en medewerkers. De uitkomsten hiervan worden besproken met de cliëntvertegenwoordiging.

Klik hier voor het klanttevredenheidsonderzoek van september 2015 op locatie de Luwte.

Klik hier voor het klanttevredenheidsonderzoek van juli 2017 binnen geheel Sa-Net.

Omdat we klachten zeer serieus nemen hebben we een klachtenreglement, hierin is de naam van de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon en de klachtenregeling van de klachtencommissie opgenomen. We voldoen daarmee aan de eisen die de wet Wkkgz stelt.

Elke cliënt heeft wettelijk recht op onafhankelijke ondersteuning. Dit betekent dat je iemand anders mee mag nemen naar intakes, gesprekken over de zorg en dergelijke. Als je zelf niemand hebt, kun je kosteloos een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen via MEE Oost. Zij zijn bereikbaar via 0314-344224 of oco@mee-oost.nl (WMO) en 0314-700555 of wlz@mee-oost.nl (WLZ). Meer informatie hierover is te vinden op hun website www.mee-oost.nl.

In het privacy reglement is beschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens, wij behandelen gegevens met zorgvuldigheid en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij de privacy van persoonsgegevens beschermen en deze vertrouwelijk behandelen.

Het kwaliteitsrapport over 2017 wordt in de eerste maanden van 2018 op onze site gepubliceerd.

Sa-Net heeft een erkenning op basis van de WTZi (Wet toelating zorginstellingen).

Sa-Net is ISO gecertificeerd 

Sa-Net werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening. We vinden het belangrijk dat onze cliënten de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Dit vergt in alle lagen van de organisatie -van management tot werkvloer- een open dialoog 
met cliënten en de ambitie om altijd te werken aan kwaliteitsverbetering. Heel Sa-Net is ISO gecertificeerd. Dat betekent dat alle locaties werken volgens dezelfde kwaliteitsnormen. Certificering is belangrijk, omdat Sa-Net daarmee aantoont goed en gedegen werk te leveren, overeenkomstig de kwaliteitseisen. Bovendien helpt de certificering om de kwaliteit van het werk op structurele basis te monitoren en verbeteren.

Raad van Toezicht

Sa-Net heeft een onafhankelijke raad van toezicht die bestaat uit de volgende personen:

- Rogier Vroegindeweij (voorzitter)

- Sabine Uitslag

- Hanny Jansen

De werkzaamheden van de raad van toezicht zijn statutair vastgelegd. De raad houdt toezicht op Sa-Net en geeft gevraagde en ongevraagde adviezen. Sa-Net werkt hiermee conform de Zorgbrede Governance Code. U kunt de raad van toezicht bereiken via rvt@sa-net.nl.

Meer weten?

Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

Neem contact op