Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
(0314) 763 403

Voor wie

Sa-Net biedt zorg in kleinschalige locaties en ambulante dienstverlening aan (jong) volwassenen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Ook bieden we zorg aan mensen met psychische problemen. Binnen Sa-Net is veel kennis aanwezig over verstandelijke beperking en psychiatrische diagnosen én hoe deze samen voor kunnen komen. Een aantal van onze bewoners zijn door langdurige overvraging in grote psychische nood geraakt, wij passen de communicatie en de leefomstandigheden zo aan dat er rust en overzicht wordt geboden. De expertise van Sa-Net om weer grip en regie te kunnen bieden aan onze bewoners is groot.

Wij luisteren naar de vragen van onze cliënten en spelen daar zo veel mogelijk op in. Zorg beweegt ons, wat voor ons betekent dat we ondersteuning bieden die meegroeit met de cliënt. Sa-Net heeft eigen behandelaren in dienst. Ze kijken samen met de cliënt en de begeleiders hoe het leven zo te organiseren dat werken aan stabiliteit eerst het belangrijkste is en dat (daarna) gewerkt wordt aan (nieuw) perspectief.

Daar waar ondersteuning op het gebied van verdere behandeling nodig is werkt Sa-Net Wonen samen met Sa-Net Expertise (www.sa-netexpertise.nl), een netwerk van professionals in de zorg dat diagnostiek, behandeling, coaching/training en deskundigheidsbevordering biedt. De professionals werken onder de verantwoordelijkheid van BIG geregistreerde behandelaars. Uiteraard heeft Sa-Net ook een nauwe samenwerking met huisartsen en de eerste en tweedelijns behandelcentra. Sa-Net werkt daarbij ook samen met de verslavingszorg.

Voor wie niet:

Een belangrijke basis voor begeleiding bij Sa-Net is samenwerking tussen de cliënt en de professional. Psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen niet altijd genezen, echter een voorwaarde is wel dat je deze zelf wilt stabiliseren en daarbij ondersteuning ontvangt. Daarom is een acuut psychiatrisch ziektebeeld of een heftig verslavingsprobleem een reden voor ons om geen zorg te bieden. De GGZ of verslavingszorg is dan in eerste instantie de plaats waar je dan naar toe kunt. Maar ook het hebben van een verslavingsprobleem waar je niet aan geholpen wilt worden (al is het maar om stabiel te worden) is een reden waarom we je geen zorg gaan bieden óf de zorg kunnen beëindigen.

Organisatie en samenwerking

Sa-Net heeft bewust gekozen voor een kleinschalige en compacte organisatie. Hierdoor kunnen we snel en efficiënt handelen en zijn er meerdere mogelijkheden voor maatwerk. Ook kunnen we flexibel omgaan met de veranderingen de vanuit de overheid worden ingezet. We willen geen “schotten” met daarbij ontstane belemmeringen in de financiering. Om die reden heeft Sa-Net contracten met Zorgkantoor (WLZ) en Gemeenten (WMO en Jeugdwet).

Sa-Net maakt onderdeel uit van een netwerk van professionele, kleinschalige zorgaanbieders in de Achterhoek op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Wij werken samen om u verder te helpen. Binnen ons netwerk bieden wij onze cliënten diverse mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, re-integratie en vrijetijdsbesteding.

Meer weten?

Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

Neem contact op